P_05

המינהלת להתחדשות עירונית עירית יהוד-מונוסון

מי אנחנו?

המינהלת להתחדשות עירונית הוקמה על ידי ראש עיריית יהוד-מונוסון, הגב' יעלה מקליס בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון על מנת להגדיל את היצע הדיור בעיר יהוד- מונוסון, לשפר את בטיחות המבנים ועמידותם, לתת מענה לזוגות צעירים ולחדש את פני השכונות ברחבי העיר. באמצעות התחדשות עירונית ניתן לחזק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, להוסיף ממ"דים על מנת לתת הגנה טובה יותר לדיירים, להגדיל את שטח הדירות הקיימות, לשפר את התשתיות הפיסיות של הדירות הקיימות ולשפר את חזות המרחב הציבורי.

המינהלת להתחדשות עירונית, עוסקת בניהול, קידום התכנון וקידום הביצוע של פרויקטים להתחדשות עירונית בליבת העיר בעיר יהוד מונוסון.

צוות המינהלת:

אדם ארבל, מנהל המינהלת [email protected]

אחראית אדמניסטרציה  – מור אביב  [email protected]

רכז הסברה וקשרי קהילה- יפורסם בהמשך

אדריכל ומתאם תכנון- יפורסם בהמשך

מה אנחנו מציעים?

המינהלת להתחדשות עירונית מציעה את השירותים הבאים לבעלי דירות המצויים בתהליכי התחדשות עירונית לבחירתם וללא עלות מצידם.

 1. ייעוץ הדרכה וליווי

לבעלי דירות ויזמים מוצע תהליך ייעוץ, ליווי והדרכה בכל תהליך תמ"א 38 או פינוי בינוי ביהוד-מונוסון. קיום פגישות אישיות, פגישות עם ועדי בניינים ונציגות מתחמים. פגישות עם יזמים ומבצעים.

נשמח לספק לכם ערכת מידע (ראו בהמשך), להיפגש אתכם לפגישת ייעוץ, להפנות ולחבר לגורמי התכנון, לערוך חוגי בית וכנסי בעלי דירות וללוות אתכם לאורך כל הדרך.

ערכות מידע לתושבים ובעלי דירות – לחצו כאן

 1. נוהל סיוע עירוני- מרכז ייעוץ

הנוהל מאפשר הגשת בקשה לקבלת סיוע וליווי לדיירים בנושאים התכנוניים, הכלכליים והחברתיים, באופן חד פעמי וללא תשלום לבעלי דירות העומדים בתנאי הסף ואשר המינהלת החליטה לקבל את הפרויקט שלהם לטיפולה. 

התחייבות בעלי הדירות: הקמת נציגות שמונתה על-ידי בעלי הדירות לקידום תהליך ההתחדשות העירונית.

לצורך כך יש להציג :

פרוטוקול ועד בית המאשר את מינוי הנציגות והסמכתה לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבית המשותף או חתימות של לפחות 51% מבעלי הדירות על הסכמה לבדיקת האפשרויות של התחדשות עירונית בבניין ועל מינוי והסכמת נציגות לצורך זה.

מובהר כי כאמור בנוהל, בידי המנהלת הזכות לקבוע אלו פרויקטים יטופלו על ידה ולקבוע להם את סדר העדיפויות המתאים לקידום התכנון בעיר ותואם את תכנית ליבת העיר להתחדשות עירונית.

נוהל סיוע לשנת 2018 – לחצו כאן

 1. ניהול תכנון במסגרת מסלול רשויות מקומיות

בדיקת המצב התכנוני ואפשרויות ביצוע פרויקט התחדשות עירונית על המקרקעין. במסגרת זו תבצע המנהלת את הצעדים הבאים:

 1. בדיקת היתכנות ראשונית.
 2. סיוע להתארגנות בעלי הדירות והקמת נציגות, ככל שלא הוקמה קודם לכן.
 3. גיוס מימון לתכנון ממשרד השיכון, אם הפרויקט אושר כפרויקט שבו תהיה השתתפות במימון התכנון (ככלל ההכרה תינתן לפרויקטים מסוג "פינוי בינוי" או "בינוי פינוי").
 4. הכנת תב"ע בשיתוף בעלי הדירות בפרויקטים כאמור בסעיף ד' לעיל.
 5. הגשת תב"ע וליווי התהליך עד לאישורה בפרויקטים כאמור בסעיף ד' לעיל.

התחייבות בעלי הדירות:     הסמכת נציגות בעלי דירות על גבי טופס של משרד השיכון (נספח ג' – לחצו כאן).  שכ"ט  עבור שלב הכנת התב"ע, ישולם על ידי העירייה/משרד השיכון ולא על ידי הדיירים. לאחר אישור התב"ע, בעלי הדירות יכולים להמשיך לקדם את הפרויקט בכוחות עצמם או להתקשר ישירות עם יזם, בהתאם להחלטתם.  אם בעלי הדירות ירצו בכך, המנהלת תוכל לסייע להם גם בשלבים הבאים של התהליך.

מה היתרונות שלנו?

 • חברה עירונית- שקופה ואמינה שייעודה ותפקידה הוא קידום האינטרסים של העיר והתושבים.
 • היכולת והידע לסייע להתארגנויות של בעלי דירות ולקדם פרויקטים של התחדשות עירונית על ידן.
 • אפשרויות גיוס תקציבי תכנון ממקורות ציבוריים, וזאת לפרויקטים שאושרו כמצדיקים השתתפות ציבורית בתכנון (ככלל פרויקטים של "פינוי בינוי" לסוגיו).
 • פועלים לצורך קידום האינטרסים של העיר ותושביה וכשירות לאזרח.

 

המינהלת להתחדשות עירונית עיריית יהוד – מונוסון

טלפון:   03-5361298

אדם ארבל- ראש מינהלת להתחדשות עירונית יהוד – מונוסון      [email protected]

מור אביב, אחראית אדמיניסטריצה  [email protected]

 

P_08