P_05

ערכות מידע לתושבים

התחדשות עירונית היא שם כללי לתהליך בו אזור עירוני מסוים עובר שיקום פיזי וחברתי. לעיתים, זהו תהליך "טבעי" הקורה מעצמו בשוק החופשי. בשנים האחרונות תהליכים אלו זוכים להאצה במקומות רבים בארץ ובעולם, בשל היתרונות הרבים שבהם.

לתהליכי התחדשות עירונית תועלת חברתית, עירונית וכלכלית. תהליכים אלה, מחליפים את הישן בחדש, מאפשרים שמירה על שטחים פתוחים מזמנים התפתחות כלכלית לבעלי הדירות, ויוצרים תנאים כלכליים טובים ליזמים.

ביהוד-מונוסון, התחדשות עירונית היא כלי מרכזי להוספת יחידות דיור תוך ניסיון ליצור מענה לזוגות צעירים, המחפשים לרכוש דירה בעיר. באמצעותה ניתן לחזק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, להוסיף ממ"דים, לחדש מערכות בבית המשותף ולחדש את פניהן של שכונות ותיקות ובניינים עם תשתיות ישנות.

כאשר התחדשות עירונית מצליחה זוכים בעלי הדירות בנכס חדש או מחודש, באופן מלא או חלקי, בעל ערך גבוה מקודמו, ללא הוצאה כספית מטעמם. עם זאת, תהליכי ההתחדשות העירונית ארוכים, מורכבים ומלווים בחסמים רבים. פעמים רבות, בעלי דירות מוצאים עצמם חסרי ידע ושליטה בתהליך.

על פי הנחיית ראש העיר יהוד-מונוסון, בחודש אוגוסט 2017 הוקמה מנהלת התחדשות עירונית בעיריית יהוד-מונוסון, העוסקת בקידום פרויקטים בתחום זה. המנהלת פועלת במספר מישורים על מנת להפוך את תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר לפשוטים ולקצרים יותר.

אנחנו במנהלת מאמינים, כי דרך רצויה לעשות זאת היא בהעברת ידע וכוח לבעלי הדירות וסיוע להם להיות היוזמים והמובילים של התהליך עבור דירתם.

הערכה המוצגת לפניכם מיועדת לבעלי דירות המעוניינים להוביל, בבניין מגוריהם, פרויקט להתחדשות עירונית.

הערכה נכתבה מתוך רצון לרכז את המידע ולארגן את הכלים הקיימים בתחום, כדי שיהיו נגישים וברורים ככל האפשר לבעלי הדירות.

אנו מקווים, כי ערכה זו תסייע בידכם בקידום הפרויקט שלכם בצורה נעימה, יעילה ומהירה ביותר. ברצוננו להדגיש, כי האמור בערכה זו הוא בבחינת מידע כללי וראשוני בלבד, שאינו מהווה תחליף להתקשרותכם עם אנשי מקצוע אשר יערכו עבורכם את הבדיקות והלימוד הנדרשים לגבי מצב דירותיכם, האפשרות לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית בביתכם וכל הקשור בנושאים אלה.

 

חמישה צעדים בהתחדשות עירונית:

1: לימוד הנושא ובדיקה ראשונית- הכרת המסלולים השונים, בדיקת היתכנות ראשונית, התייעצות עם אנשי מקצוע

2: התארגנות- איתור צוות מוביל, תכנית פעולה להתארגנות, מיפוי בעלי הדירות ועריכת כנסי דיירים

3: בחירת עו"ד- תפקיד העו"ד, המלצות בטרם התקשרות, ערבויות ובטחונות

4: התקשרות עם אנשי מקצוע- אנשי המקצוע המלווים את הפרויקט, התקשרות הוגנת ולא הוגנת, סוגי התקשרויות, המינהלת להתחדשות עירונית כחברה מנהלת

5: השתתפות בתכנון הפרויקט- תהליך אישור פרויקטים, בניית חזון למתחם, תכנית וכלים לשיתוף ציבור בתכנון

 

חמשת השלבים הנ"ל מפורטים בחוברות הנמצאות להורדה באתר הזה.

 

החוברות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לגברים ולנשים במידה שווה.

בכל שאלה או בקשה הנכם מוזמנים לפנות אלינו:

בטלפון- 03-5391298

במייל- [email protected]

או דרך אתר האינטרנט בעמוד צור קשר

בברכה,

המנהלת להתחדשות עירונית

עיריית יהוד- מונוסון

 

P_08