P_05

תוכנית עבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית

תכולת עבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית

יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי בינוי במתחם ביהוד-מונוסון נדרשים לביצוע עבודה חברתית (כולל הגשת מסמכים חברתיים) בשני שלבים:

 1. לאחר קבלת אישור ראשוני בצוות התחדשות עירונית.
 2. ממועד פתיחת תיק ברשות המקומית ועד לדיון להפקדה בוועדה המקומית.

להלן פירוט העבודה הנדרשת-

שלב 1 – העבודה החברתית המצופה עד הדיון השני בצוות התחדשות עירונית:

בשלב זה תידרשו להגיש דו"ח חברתי הכולל שלושה תוצרים עיקריים:

 1. מיפוי חברתי ראשוני
 2. בניית תכנית שיתוף הציבור.
 3. מידע על התארגנות בעלי הדירות.

הדרישות המצופות בכל אחד מן התוצרים מפורטים להלן:

 1. מיפוי חברתי

המיפוי יתייחס גם לבעלי דירות וגם לבעלי נכסים מסחריים, ארגונים ומבני ציבור במתחם.

המיפוי יכלול רשימה שמית של כלל בעלי הנכסים במתחם וניתוח סטטיסטי של הנתונים. כדי לבנות את המיפוי ניתן להעזר הן במידע שהתקבל מבעלי הנכסים והן מהמידע הסטטיסטי העירוני – ברווחה, בלמ"ס ועוד. יש לכתוב מתי המידע המוצג הגיע מבעלי הנכסים ומתי ממידע סטטיסטי אחר:

הנתונים הנדרשים למיפוי (ראו טבלה בנספח 1):

 • נתונים אישיים:
 1. שם
 2. בעלים/ שוכר/ דיור ציבורי
 3. מיקום הדירה – מס' בית, כניסה, קומה, מס' דירה.
 4. מספר נפשות המתגוררות בדירה.
 5. גילאים של המתגוררים בדירה.
 6. במידה והדיירים עולים מאיזה מוצא ומה הותק בארץ
 7. בעלי צרכים מיוחדים (כל נתון ספציפי שיכול להעיד שצפוי קושי ספציפי בתהליך עם אותה משפחה).
 8. עמדת הדייר כלפי הפרויקט – מעוניין בהתחדשות עירונית, מסרב, נמנע בשלב זה. במקרה של מסרבים יש לפרט את סיבת הסירוב (במידה וידועה).

 

 

 

 1. בניית תכנית שיתוף ציבור

יש להגיש תכנית עבודה לשיתוף הציבור- התכנית צריכה לכלול הן את העבודה שכבר נעשתה והן את העתידה להעשות עד שלב הגשת התכנית לועדות התכנון. בתיאור העבודה שכבר נעשתה יש לצרף תיעוד במידה וקיים (פרוטוקולים, תמונות וכדומה).

התכנית צריכה לכלול (ראו נספח 2):

 • דרכי התקשורת עם בעלי הנכסים במתחם (כולל בעלי עסקים ו/או מבני ציבור, במידה ויש)  משלב הידוע הראשוני והלאה– פגישות אישיות, כנסים, אתר אינטרנט, שילוט במתחם ועוד. יש לפרט מי עושה תקשורת זו ובאילו מועדים לאורך התקדמות הפרויקט.

יש לצרף את החומרים שניתנו לבעלי הדירות בכנסי ההסברה/ בפגישות האישיות.

מומלץ לחלק לבעלי הדירות גם את החומרים המצ"ב מטעם המנהלת להתחדשות עירונית (נספח 7) .

 • שלבי ומועדי שיתוף וידוע תושבי השכונה (שאינם מתגוררים המתחם) בשיתוף המנהל הקהילתי השכונתי.
 • דרכי פעולה לידוע וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות במתחם, כפי שזוהו במיפוי האוכלוסייה.
 • פירוט דרכי הפעולה והשלבים בתהליך בניית נציגות התושבים במתחם (נספח 4)
 1. התארגנות בעלי הדירות (נספח 3)
 • האם קיימת נציגות בעלי דירות במתחם?

אם כן יש להציג שמות הנציגים וחתימות ייפוי הכוח במידה וקיימות. כמו כן, יש להוסיף הסכמה של הנציגות ליזם הספציפי (מצ"ב נספח 6). במידה ומסיבה מסוימת לא מתאפשרת בניית נציגות תושבים במתחם יש להסביר מדוע.

 • האם יש עו"ד מייצג לבעלי הדירות (נספח 5)?

אם כן, פרטו את תהליך בחירת עו"ד ע"י הדיירים. יש לצרף כעותק של כתב ההסכמה לעורך הדין. במידה ונבחר יותר מעו"ד אחד במתחם אנא לצרף טופס עבור כל אחד מעורכי הדין.

 • האם נחתם הסכם/ חוזה כלשהו אל בין היזם לבעלי הדירות?

אם כן אנא צרפו.

שימו לב:

הנציגות נבחרת באסיפה שפורסמה על פי חוקי הבית המשותף. מצ"ב הסבר מפורט.

יש לערוך בחירות חשאיות לנציגות בקלפי או באסיפה ללא נוכחות היזם.

יש לצרף פרוטוקול של האסיפה בה נבחרה הנציגות.

אם באסיפה לבחירת הנציגות נכחו פחות מ 50% מבעלי הדירות יש להגיע לפגישה במחלקה לעבודה קהילתית לבחינת הסיבות למצב.

 

שלב 2 – העבודה החברתית המצופה משלב האישור השני לתכנית ועד הגשתה לדיון בוועדות:

 

בשלב זה יש למנות יועץ חברתי לצוות התכנון אשר יכין את התסקיר החברתי וישב כיועץ בצוות התכנון.

 

בשלב זה תדרשו להגיש שני תוצרים עיקריים:

 1. תסקיר חברתי.
 2. תוצרי שיתוף הציבור.
 1. תסקיר חברתי

 

הגשת תסקיר חברתי לצוות התכנון על סמך המיפוי:

 • הצגת ניתוח הסקר חברתי-דמוגרפי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם: אפיון כללי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם בהתבסס על- שנתוני למ"ס, נתוני מנח"י, רווחה, מפקדי אוכלוסין.
 • מיפוי קבוצות ומגזרי אוכלוסייה המשפיעים על התכנית וכאלו עליהם עתידה התכנית להשפיע.
 • יש להמליץ ולנמק כיצד התכנית המוצעת מותאמת לניתוח החברתי במובנים הבאים:
 • צרכים שכונתיים וקהילתיים שצריכים להתבטא בתוכנית.
 • הטמעת בקשות והמלצות התושבים בתהליך התכנון.
 • תמהילי הדיור מותאמים.
 • התייחסות מותאמת לבעלי צרכים מיוחדים.
 • התאמת התמורות לצרכי הדיירים הקיימים ומאפייניהם ולצרכי האוכלוסייה הצפויה להיכנס.
 • ניתוח אפשרויות ההשתלבות של שטח התכנון במרקם הקיים ובסביבה מבחינת האוכלוסייה, החברה וקהילה, מערך מוסדות הציבור.
 • ניתוח מסכם להשלכות החברתיות-קהילתיות של התכנית המוצעת. יש לסכם את כלל ההשפעות הצפויות בעקבות מימוש התכנית ולפרט כיצד התכנית מציעה להתמודד עם השפעות אלו.
 1. תוצרי שיתוף ציבור

 

 • יש להגיש תיעוד מפגשי שיתוף הציבור, הן בפגישות עם בעלי הנכסים והן עם תושבי השכונה והמינהל הקהילתי.
 • יש להכין דוח"ות וסיכומים כולל תכנית עבודה להמשך הקשר עם בעלי הנכסים ותושבי השכונה.

לצורך הגשת בקשה יש להוריד את הנספחים בלינק הזה.

קישורים נוספים:

ליזמי פרויקטים להתחדשות עירונית – לחצו כאן לקריאה נוספת

לקידום מיזם של התחדשות עירונית נדרשת הסכמת בעלי הדירות – לחצו כאן לקריאה נוספת

חוק פינוי בינוי- הסכמים לארגון עסקאות בתחום ההתחדשות עירונית (פינוי בינוי/תמ"א 38 ) – לקריאה מלאה לחץ כאן

יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי בינוי במתחם ביהוד-מונוסון נדרשים לביצוע עבודה חברתית (כולל הגשת מסמכים חברתיים) בשני שלבים – לקריאה נוספת לחצו כאן

P_08